Certificat profesional curent

Certificatul de status profesional curent este documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la onorabilitate și moralitate, inclusiv la competența cu care medicii își exercită profesia, scopul emiterii sale fiind garantarea calității serviciilor furnizate și a siguranței pacienților aflați în relație cu posesorul certificatului.

Situațiile în care este obligatorie solicitarea acestui certificat sunt următoarele:

– întocmirea dosarului de înscriere la orice examen de promovare profesională sau concurs de ocupare a unui post vacant;

– înființarea cabinetelor medicale;

– exercitarea profesiei în afara granițelor României

– angajare/colaborare.

Pentru eliberarea certificatului profesional curent  trebuie să completați o cerere tip (click pentru download) și să achitați o taxă de eliberare a acestuia, în cuantum de 200 lei (pentru eliberarea acestuia în limba română) sau 300 lei (pentru eliberarea într-o limbă de circulație europeană). Taxa poate fi plătită online cu cardul, fără comision, pe platforma noastră https://www.colmedcj.ro/pachet/

Certificatul conține 2 pagini (o filă, față-verso), se eliberează în 2-3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și efectuării plății și este valabil 3 luni de la data emiterii. Acesta va fi emis în format electronic, semnat cu certificat digital calificat, în conformitate cu prevederile Deciziei CMR nr. 5/18.12.2020 și ale Regulamentului EU nr. 910/2014 (eIDAS), fiind recunoscut atat in România, cât și în orice alt stat membru UE.