Avizul anual de practică

Acte necesare obținerii avizului anual pe certificat de membru al Colegiului Medicilor Cluj:

  • asigurare de răspundere civilă, valabilă pentru anul în curs
  • dovezi privind educația medicală continuă efectuată în perioada scursă de la ultimul aviz anual
  • dovada achitării cotizației de membru CMR la zi
  • aviz psihiatric, pentru medicii pensionari.

IMPORTANT!
Pentru obținerea vizei anuale, documentele trebuie transmise Colegiului Medicilor Cluj, prin email, la adresa colmedcj@gmail.com, cu cel puțin 10 zile anterior expirării vizei anuale!