Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 24.10.2023

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 • CINE SUNTEM NOI

Colegiul Medicilor Cluj

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: Cluj-Napoca, Str. Salcâmului nr. 37 ap.  197, județul Cluj.

Adrese de e-mail:    colmedcj@gmail.com, office@colmedcj.ro

Nr. de Tel./ Fax: +4 0264.592.887

 •  CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Colegiul Medicilor Cluj, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate: medici – membri ai Colegiului Medicilor Cluj și persoane care se adresează în mod direct organizației profesionale.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime (Legea nr. 95/ 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din România și decizii obligatorii emise de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România, alte acte normative aplicabile) și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 • CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

În scopul procesării cererii de înscriere în Colegiul Medicilor Cluj prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, serie și nr. act de identitate, data expirării act de identitate, permis de ședere (nr. și serie – dacă este cazul), nume anterior – dacă este cazul, data nașterii, statul de origine, cetățenia, date despre adresa completă de domiciliu, nr. de telefon fix/mobil, adresă de e-mail, date despre adresa de corespondență (dacă este diferită de cea de domiciliu), semnătură.

În contextul procesării cererii pentru eliberarea adeverinței de nemembru necesare exercitării profesiei în afara granițelor României  prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, date despre actul de identitate (serie, nr.), CNP, adresă completă, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătură.

În scopul efectuării plăților on-line aferente taxelor și cotizației de membru CM Cluj (secțiunea ”Plata on-line” – ”Plătește acum” – ”Pachet” – ”Detalii pentru facturare”) de pe website-ul Colegiului www.colmedcj.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookies sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

 • PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică sau pe durata impusă de lege.

 • CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Colegiului care ne oferă servicii de traducere autorizată a certificatului profesional de status curent și adeverințe de nemembri.
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.
 • CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM ?

Colegiul Medicilor Cluj implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 • CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin:

 • telefon/fax : +40264.592.887
 • e-mail : office@colmedcj.ro
 • prin poștă sau curier la adresa:  Cluj-Napoca, Str. Salcâmului nr. 37, ap. 197, județul Cluj, România.