Colegiul Medicilor Cluj

Colegiul Medicilor Cluj

Emitere avize de practică 2024

Stimați colegi,

Vă informăm că vizele anuale necesare exercitării profesiei de medic vor fi emise și anul acesta tot în format electronic, semnate cu certificat digital calificat.

Vă rugăm să ne remiteți în cel mai scurt timp polița de asigurare de răspundere civilă profesională obligatorie valabilă pentru anul 2024, prin email la adresa colmedcj@gmail.com, urmând ca avizele semnate electronic să vă fie transmise tot prin email. Deoarece societățile de asigurări emit deja polițele de malpraxis pentru anul 2024, vă rugăm să le încheiați și să le transmiteți din timp Colegiului Medicilor, pentru a evita supra-aglomerarea activității și întârzieri în emiterea actelor.

Totodată, vă reamintim că potrivit Deciziei CMR nr. 16/ 27.07.2023, documentele pentru obținerea avizului anual se depun cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea avizului, iar Colegiul teritorial are obligația să emită avizul în maximum 30 zile calendaristice de la data de la care au fost transmise toate actele necesare.

În cazul medicilor pensionari, alături de asigurarea civilă, se vor transmite avizul psihiatric nu mai vechi de 3 luni și dovada efectuării a celor 40 credite EMC/an.

Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Cluj

Președinte,

Prof. Dr. Ion Cosmin Puia

În atenția medicilor oftalmologi,

Informații suplimentare cu privire la criteriile de acordare a burselor medicale în afecțiuni oftalmologice

Având în vedere problemele întâmpinate în cabinetele medicale școlare în legătură cu acordarea burselor sociale pentru elevii cu afecțiuni oftalmologice tuturor copiilor cu ochelari, vă supunem atenției adresele de răspuns ale Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, potrivit cărora viciile de refracție nu reprezintă un criteriu pentru acordarea acestor burse medicale.
Adresele pot fi lecturate dând click aici …

Anunțuri

Potrivit Deciziei CMR nr. 17/ 2023, publicată în M. of. nr. 851/ 21.09.2023, începând cu data de 1 ianuarie 2024,

nivelul cotizației lunare de membru CMR este următorul:

medici activi: 100 lei

medici rezidenți: 50 lei

medicii care nu desfășoară activitate medicală și
doresc să își păstreze calitatea de membru al CMR: 5 lei

Plata online

Plătește, cu orice card bancar, fără comision, cotizația de membru și taxele datorate către Colegiul Medicilor Cluj

Departamente

Coordonat de catre Secretarul Colegiului Medicilor Cluj

Director Departament : Dr. Anca Bălan

Atributii:

– tine evidenta membrilor Colegiului Medicilor Cluj, a cabinetelor medicale si a unitatilor medico-sanitare private de pe raza judetului Cluj;
supravegheaza emiterea si vizarea certificatelor de membru CMR, a certificatelor profesionale si a adeverintelor catre membri si/ sau nemembri;
– elibereaza certificatele de avizare/ reavizare a cabinetelor medicale si a unitatilor medico-sanitare private de pe raza judetului Cluj, in concordanta cu normele legale aplicabile;
– controleaza si avizeaza dotarea minima obligatorie a cabinetelor medicale si a unitatilor medico-sanitare, private de pe raza judetului Cluj, in concordanta cu normele legale aplicabile;
– supravegheaza modul de exercitare a practicii medicale pe raza judetului Cluj;
– analizeaza sesizarile referitoare la cazurile de exercitare ilegala a profesiei de medic si le inainteaza organelor competente

Coordonat de către Președintele Colegiului Medicilor Cluj

Director Departament : Dr. Ioan Mureșan

Atributii :
– analizeaza situatia personalului si a serviciilor medicale, in functie de nevoi ;
– propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare a activitatii CM Cluj;
– planifica realizarea programelor;
– monitorizeaza derularea proiectelor in care este implicat CM Cluj;
– gestioneaza, in colaborare cu Departamentul Financiar – Contabil, fondul de solidaritate constituit la nivelul CM Cluj

Coordonat de catre Vicepresedintele CM Cluj pe probleme economico-sociale, asigurari sociale de sanatate

Director Departament : Dr. Angela Florentina Barbu

Atributii:

Asigura asistenta juridica curenta in domeniul financiar-contabil a CM Cluj;
Gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar-contabila a CM Cluj;
Gestioneaza fondul de solidaritate al Colegiului Medicilor Cluj;
Fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli în colaborare cu Departamentul Administrativ;
Raspunde de gestiunea Colegiului Medicilor Cluj;
Centralizeaza cotizatiile membrilor si veniturile CM Cluj;
Prezinta trimestrial membrilor Biroului Executiv situatia restantierilor la plata cotizatiei de membru si propune suspendarea acestora, in conditiile legii;
Ofera consultatii privind managementul cabinetelor medicale;
Promoveaza calitatea serviciilor de sanatate (cursuri, consultanta);
Organizeaza activitati culturale  pentru membrii CM Cluj si familiile acestora.

Coordonat de catre Vicepresedintele CM Cluj pe probleme de jurisdictie profesionala si litigii

Director Deparatment : Prof. Dr. Vasile Andreica

Atributii :

– Urmareste si controleaza respectarea de catre medici a Codului de deontologie medicala;
– Ancheteaza reclamatiile si sesizarile legate de nerespectarea deontologiei profesionale;
– Mediaza conflictele aparute intre confrati

Coordonat de catre Presedintele Colegiului Medicilor Cluj

Director Departament : Prof. Dr. Claudia Gherman

Atributii :
– realizarea legăturilor dintre Colegiul Medicilor Cluj şi structurile guvernamentale, neguvernamentale, judeţene, naţionale sau internaţionale.
– relaţia cu publicul şi mass-media;
– elaboreaza informari si sinteze pentru Biroul executiv si Consiliul colegiului;
– transmiterea informatiilor legislative si/ sau de interes in legatura cu practica medicala catre membri CM Cluj prin corespondenta sau e-mail;
– actualizarea paginei de web a Colegiului Medicilor Cluj si conducerea forumului, in functie de temele de actualitate;
– corespondenta de protocol catre institutii si membri.

Coordonat de catre Vicepresedintele CM Cluj pe probleme de jurisdictie profesionala si litigii

Director Departament : Dr. Teodor Tudoran

Atributii :

– Controleaza exercitiul ilegal al practicii medicale.
– Ancheteaza reclamatiile si sesizarile legate de cazurile de malpraxis.
– Intocmeste dosarul de ancheta disciplinara.
– Sustine actiunea disciplinara in fata comisiei de disciplina.
– Sustine recursul in fata Comisiei Superioare de Disciplina din cadrul Colegiului Medicilor din Romania, atunci cand recursul este promovat de biroul consiliului teritorial.

Coordonat de catre Vicepresedintele pe probleme profesional-stiintifice

Director Department : Șef Lucr. Dr. Aida Puia

Atributii :
– Aplicarea Programului de Educatie Medicala Continua;
– Avizarea activitatilor de educatie medicala continua de pe raza judetului Cluj;
– Promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea medicilor la programe de perfectionare profesionala din tara sau din strainatate;
– Sprijina procurarea de material documentar de specialitate, precum si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice;
– Elibereaza adeverintele privind punctajul profesional al medicilor, necesare la sustinerea concursurilor pe post;
– Prezinta, anual, Biroului Executiv situatia punctajului profesional realizat de membrii CM Cluj si prezinta propunerile de suspendare a activitatii pana la recuperarea punctajului restant.

Sunteti in cautarea unui medic?

Motor de cautare a medicilor care fac parte din Colegiul Medicilor Cluj

 

Politica de utilizare a cookies