Colegiul Medicilor Cluj

Colegiul Medicilor Cluj

Alegeri pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial și, respectiv, pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România

Stimați colegi,

La finalul turului I de alegeri, din cei 4.089 medici cu drept de vot, au votat un număr de 165 de medici (31 voturi fizice, 130 voturi electronice valide, 4 voturi electronice nefinalizate). Din cauza neîntrunirii cvorumului legal de 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, în conformitate cu prevederile art. 73 și art. 74 din Regulamentul electoral, la nivelul Colegiului Medicilor Cluj se va organiza al II-lea tur de alegeri în perioada 5 – 6 octombrie 2023.

        31 august 2023
         Stimați colegi,
         Vă informăm că la finalizarea perioadei de depunere a candidaturii pentru funcția de membru în Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor Cluj, mandatul 2023 – 2029, Comisia electorală teritorială a validat candidaturile depuse cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Lista finală de candidați este:
Nr. Crt. NUME PRENUME                                        (în ordine alfabetică) Grad profesional Specialitate
1 CĂINAP CĂLIN IOANScrisoare de intentie PRIMAR ONCOLOGIE MEDICALĂ
2 DOGARU BOMBONICA GABRIELAScrisoare de intentie PRIMAR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
3 DREGHICIU DANIELA MARIAScrisoare de intentie PRIMAR PEDIATRIE
4 GOLEA ADELAScrisoare de intentie PRIMAR MEDICINĂ DE URGENȚĂ
5 GRAUR FLORINScrisoare de intentie PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ
6 MICU BOGDAN-VASILEScrisoare de intentie PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ
7 MIHU DANScrisoare de intentie PRIMAR OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
8 MIRONIUC  ION-AURELScrisoare de intentie PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ ȘI VASCULARĂ
9 ONA DOREL-DANScrisoare de intentie PRIMAR OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
10 PERJU-DUMBRAVĂ LĂCRĂMIOARA Scrisoare de intentie PRIMAR NEUROLOGIE
11 PETRUȚ BOGDAN Scrisoare de intentie PRIMAR UROLOGIE
12 SILAGHI HORAȚIU – Scrisoare de intentie PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ ȘI VASCULARĂ
13 VASIAN HORAȚIU-NICOLAE Scrisoare de intentie PRIMAR ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
În conformitate cu prevederile Regulamentului Electoral și a Hotarârii Consiliului Colegiului Medicilor Cluj, primul tur de alegeri pentru cele 8 mandate de membru in Comisia de Disciplina Cluj va avea loc la sediul Colegiului Medicilor Cluj, din Str. Salcâmului nr. 37/ 197, Cluj-Napoca, în perioada 21 – 22 septembrie 2023, între orele 10.00 – 20.00, iar turul II, dacă va fi cazul, în perioada 5 – 6 octombrie 2023, între orele 10.00 – 20.00.
           Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, accesul la votul electronic se va face EXCLUSIV prin Aplicaţia medicului, dezvoltată de Colegiul Medicilor din România şi pusă la dispoziţia tuturor membrilor săi.
Comisia electorală a Colegiului Medicilor Cluj
Președinte, Dr. Cornel Pop

Anunțuri

TUTORIAL VOT ELECTRONIC ALEGERI 2023

În atenția medicilor care au încheiat polițe de asigurare civilă profesională la EUROINS

Stimați colegi,

În cazul în care dețineți avizul de practică emis în baza unei asigurări de răspundere civilă profesională (malpraxis), încheiată cu firma de asigurări Euroins, vă aducem la cunoștință următoarele:

In baza OUG nr. 71/31 august 2023, publicata in M. Of. nr. 791/1.09.2023, valabilitatea politelor de asigurare emise de Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA a fost prelungita pana in data de 8 decembrie 2023.

Astfel, pentru a putea profesa în continuare cu drept de liberă practică/ drept de practică supraveghetă în cazul medicilor rezidenți, vă rugăm să încheiați noi asigurări de malpraxis cu valabilitate începând cel târziu din data de 9 decembrie 2023 și să le transmiteți pe adresa noastră de mail colmedcj@gmail.com pentru a vă emite noi avize de practică. Acestea vă vor fi transmise pe mail în format electronic, cu sigiliul electronic calificat al Colegiului Medicilor Cluj.

Dacă ne-ați transmis deja o nouă asigurare și vi s-a emis și transmis noul aviz de practică, vă rugăm să nu luați în considerare acest mesaj.

 Cu respect,

Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Cluj

În atenția medicilor oftalmologi,

Informații suplimentare cu privire la criteriile de acordare a burselor medicale în afecțiuni oftalmologice

Având în vedere problemele întâmpinate în cabinetele medicale școlare în legătură cu acordarea burselor sociale pentru elevii cu afecțiuni oftalmologice tuturor copiilor cu ochelari, vă supunem atenției adresele de răspuns ale Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, potrivit cărora viciile de refracție nu reprezintă un criteriu pentru acordarea acestor burse medicale.
Adresele pot fi lecturate dând click aici …

Plata online

Plătește, cu orice card bancar, fără comision, cotizația de membru și taxele datorate către Colegiul Medicilor Cluj

Potrivit Deciziei CMR nr. 17/ 2023, publicată în M. of. nr. 851/ 21.09.2023, începând cu data de 1 ianuarie 2023,

nivelul cotizației lunare de membru CMR este următorul:

medici activi: 100 lei

medici rezidenți: 50 lei

medicii care nu desfășoară activitate medicală și
doresc să își păstreze calitatea de membru al CMR: 5 lei

Departamente

Coordonat de catre Secretarul Colegiului Medicilor Cluj

Director Departament : Dr. Anca Bălan

Atributii:

– tine evidenta membrilor Colegiului Medicilor Cluj, a cabinetelor medicale si a unitatilor medico-sanitare private de pe raza judetului Cluj;
supravegheaza emiterea si vizarea certificatelor de membru CMR, a certificatelor profesionale si a adeverintelor catre membri si/ sau nemembri;
– elibereaza certificatele de avizare/ reavizare a cabinetelor medicale si a unitatilor medico-sanitare private de pe raza judetului Cluj, in concordanta cu normele legale aplicabile;
– controleaza si avizeaza dotarea minima obligatorie a cabinetelor medicale si a unitatilor medico-sanitare, private de pe raza judetului Cluj, in concordanta cu normele legale aplicabile;
– supravegheaza modul de exercitare a practicii medicale pe raza judetului Cluj;
– analizeaza sesizarile referitoare la cazurile de exercitare ilegala a profesiei de medic si le inainteaza organelor competente

Coordonat de către Președintele Colegiului Medicilor Cluj

Director Departament : Dr. Ioan Mureșan

Atributii :
– analizeaza situatia personalului si a serviciilor medicale, in functie de nevoi ;
– propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare a activitatii CM Cluj;
– planifica realizarea programelor;
– monitorizeaza derularea proiectelor in care este implicat CM Cluj;
– gestioneaza, in colaborare cu Departamentul Financiar – Contabil, fondul de solidaritate constituit la nivelul CM Cluj

Coordonat de catre Vicepresedintele CM Cluj pe probleme economico-sociale, asigurari sociale de sanatate

Director Departament : Dr. Angela Florentina Barbu

Atributii:

Asigura asistenta juridica curenta in domeniul financiar-contabil a CM Cluj;
Gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar-contabila a CM Cluj;
Gestioneaza fondul de solidaritate al Colegiului Medicilor Cluj;
Fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli în colaborare cu Departamentul Administrativ;
Raspunde de gestiunea Colegiului Medicilor Cluj;
Centralizeaza cotizatiile membrilor si veniturile CM Cluj;
Prezinta trimestrial membrilor Biroului Executiv situatia restantierilor la plata cotizatiei de membru si propune suspendarea acestora, in conditiile legii;
Ofera consultatii privind managementul cabinetelor medicale;
Promoveaza calitatea serviciilor de sanatate (cursuri, consultanta);
Organizeaza activitati culturale  pentru membrii CM Cluj si familiile acestora.

Coordonat de catre Vicepresedintele CM Cluj pe probleme de jurisdictie profesionala si litigii

Director Deparatment : Prof. Dr. Vasile Andreica

Atributii :

– Urmareste si controleaza respectarea de catre medici a Codului de deontologie medicala;
– Ancheteaza reclamatiile si sesizarile legate de nerespectarea deontologiei profesionale;
– Mediaza conflictele aparute intre confrati

Coordonat de catre Presedintele Colegiului Medicilor Cluj

Director Departament : Prof. Dr. Claudia Gherman

Atributii :
– realizarea legăturilor dintre Colegiul Medicilor Cluj şi structurile guvernamentale, neguvernamentale, judeţene, naţionale sau internaţionale.
– relaţia cu publicul şi mass-media;
– elaboreaza informari si sinteze pentru Biroul executiv si Consiliul colegiului;
– transmiterea informatiilor legislative si/ sau de interes in legatura cu practica medicala catre membri CM Cluj prin corespondenta sau e-mail;
– actualizarea paginei de web a Colegiului Medicilor Cluj si conducerea forumului, in functie de temele de actualitate;
– corespondenta de protocol catre institutii si membri.

Coordonat de catre Vicepresedintele CM Cluj pe probleme de jurisdictie profesionala si litigii

Director Departament : Dr. Teodor Tudoran

Atributii :

– Controleaza exercitiul ilegal al practicii medicale.
– Ancheteaza reclamatiile si sesizarile legate de cazurile de malpraxis.
– Intocmeste dosarul de ancheta disciplinara.
– Sustine actiunea disciplinara in fata comisiei de disciplina.
– Sustine recursul in fata Comisiei Superioare de Disciplina din cadrul Colegiului Medicilor din Romania, atunci cand recursul este promovat de biroul consiliului teritorial.

Coordonat de catre Vicepresedintele pe probleme profesional-stiintifice

Director Department : Șef Lucr. Dr. Aida Puia

Atributii :
– Aplicarea Programului de Educatie Medicala Continua;
– Avizarea activitatilor de educatie medicala continua de pe raza judetului Cluj;
– Promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea medicilor la programe de perfectionare profesionala din tara sau din strainatate;
– Sprijina procurarea de material documentar de specialitate, precum si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice;
– Elibereaza adeverintele privind punctajul profesional al medicilor, necesare la sustinerea concursurilor pe post;
– Prezinta, anual, Biroului Executiv situatia punctajului profesional realizat de membrii CM Cluj si prezinta propunerile de suspendare a activitatii pana la recuperarea punctajului restant.

Sunteti in cautarea unui medic?

Motor de cautare a medicilor care fac parte din Colegiul Medicilor Cluj

 

Politica de utilizare a cookies