Acte necesare pentru concurs pe post

În cazul în care aveți nevoie de dosar de înscriere la concurs pe post, vi se pot solicita de la Colegiul Medicilor următoarele documente:

– COPII ale certificatului de membru și ale avizului de liberă practică (se eliberează în urma înscrierii/ obținerii avizului anual)

– certificatul profesional de status curent (înscrisul care atestă lipsa abaterilor) – original

– adeverința cu creditele EMC pe ultimii 5 ani – original

Certificatul profesional curent se eliberează membrilor în urma completarii unei cereri (se poate descărca – click AICI) și a achitării unei taxe de eliberare a acestuia, în cuantum de 200 lei. Taxa poate fi plătită online cu cardul pe platforma noastră https://www.colmedcj.ro/pachet/

Certificatul conține 2 pagini (o filă, față-verso), se eliberează în 2-3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și efectuării plății (în cazul membrilor deja înscriși) și este valabil 3 luni de la data emiterii.

Adeverința cu creditele EMC se eliberează (membrilor) în urma completării unei cereri (se poate descărca – click AICI) și conține punctajul cu creditele de educație medicală continuă acumulate în ultimii 5 ani, dar nu anterior datei de la care ați devenit membru CM Cluj.

Pentru eliberarea unei astfel de adeverințe, trebuie să ne transmiteți și dovezile de obținere a creditelor EMC din ultimii 5 ani (scanate/ pozate/ format electronic – diplome de participare la diverse manifestări științifice, articole publicate, abonamente la reviste de specialitate, etc), precum și un tabel care să le conțină (se poate descărca – click AICI), tabel ce se completează în ordine cronologică (de la cea mai veche până la cea mai nouă dovada EMC).

IMPORTANT!

În calculul punctajului pentru concurs nu intră creditele de educație medicală continuă obținute din titluri profesionale (rezidențiat, specialități, atestate de studii complementare, primariat, doctorat, masterat, etc), conform Anexei nr. 3 din Ordinul M.S. nr. 166/ 2023 și a metodologiei de calcul formulată de Colegiul Medicilor din România. De asemenea, adeverința nu conține nici cele 40 de credite EMC pe care CMR le-a acordat membrilor pentru anul 2020, pentru pregătirea și activitatea medicală susținută în condiții excepționale datorate pandemiei Covid 19. Aceste credite reprezintă o scutire a efectuării punctelor pentru anul 2020, motiv pentru care acestea nu intră în calculul punctajului pentru concurs pe post.

Atât certificatul profesional curent, cât și adeverința cu creditele EMC vă vor fi emise și apoi semnate digital, urmând ca Dvs. să le primiți ulterior în format electronic pe adresa Dvs. de e-mail înregistrată în Registrul Național al Medicilor.

Detalii suplimentare puteți obține fie telefonic, fie prin e-mail.