Legislatie

Ordin privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic

Nr. 63/ 2024 (dată de intrare în vigoare 17.01.2024)

Emitent: Ministerul Sănătății,

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

Nr. 2.508/ 4493/ 2023 (dată de intrare în vigoare 31.08.2023)

Emitent: Ministerul Sănătății, Ministerului Educaţiei

Legea 95_ 2006_actualiz febr 23 (varianta consolidată 10 februarie 2023)

nr. 95 din 2006-04-14
Emitent: Parlamentul Romaniei

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia (* actualizat în baza Ordinului MS nr. 854/ 2022)

Nr. 1.761 din 3 septembrie 2021

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (activități de telemedicină)

nr. 196 din 18 noiembrie 2020

Emitent: Guvernul României

Ordonanță de urgență privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – formă consolidată noiembrie 2023

Nr. 158/ 2005

Emitent: Guvernul României

Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – formă consolidată noiembrie 2020

nr. 15/ 1.311/ 2018

Emitent: Ministerul Sănătății/ Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

nr. 1092/ 1.07.2020

Emitent: Ministerul Sănătăţii

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

nr. 606/ 2018

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul – formă consolidată decembrie 2017

nr. 1162/ 30.08.2010

Emitent: Ministerul Sănătăţii

– Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

nr. 1.411/ 12.12.2016

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

nr. 1.410/ 12.12.2016

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin Comun pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate

Nr. 1.945/ 5194/ 2016

Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

– Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

nr. 1375/ 6.12.2016
Emitent: Ministerul Sănătății

Emitent: Ministrului Sănătăţii

Ordinul privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de boli cardiovasculare

nr. 1293/ 18.12.2012

Emitent: Ministrului Sănătăţii

Ordinul privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice

nr. 1284/ 17.12.2012

Emitent: Ministrului Sănătăţii

Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice – REPUBLICATĂ

nr. 487/2002*)

Emitent: Parlamentul României

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate

nr. 527/ 20.05.2011

Emitent: Ministerul Sănătăţii

Lege privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (actualizată)

nr. 151/ 12.07.2010

Emitent: Parlamentul României

Emitent: Colegiul Medicilor din România

Hotărâre pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială si personalul care desfăsoară activităţi de asistenţă medicală comunitară

Nr. 459/ 05.05.2010

Emitent: Guvernul României

= Ordin Comun nr. 430/ 470/ 11.05.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ord. MS/ CNAS nr. 60/32/2006

nr. 430/ 470/ 11.05.2010

Emitent: Ministerul Sănătăţii/ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

– Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

nr. 36/ 14.04.2010

Emitent: Guvernul României

– Ordin privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea cresterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

nr. 44/53/ 2010

Emitent: Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

– Norme Metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene si a municipiului Bucuresti

nr. – din 2009-12-02

Emitent: Ministerul Sănătăţii

– Ordonanta Guvernului privind organizarea si finantarea rezidentiatului ( actualizata nov. 2012 )

nr. 18 din 2009-08-29

Emitent: Guvernul Romaniei

– Ordinul privind aprobarea Protocolului national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor

nr. 48 din 2009-01-26
Emitent: Ministerul Sanatatii

– Decizia privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania

nr. 1 din 2009-01-23
Emitent: Colegiul Medicilor din Romania

– Ordinul privind stabilirea specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari in institutii de invatamant superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent in nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

nr. 1862 din 2008-11-12
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

Ordinul pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile

nr. 1466 din 2008-08-20
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

Ordonanta de Urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

nr. 68 din 2008-05-28
Emitent: Guvernul Romaniei

Ordinul privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare

nr. 1662 din 2007-09-27
Emitent:

Ordinul privind aprobarea Listei bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

nr. 1246 din 2007-07-12
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

nr. 1915 din 2006-12-22
Emitent: Guvernul Romaniei

Ordinul privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent

nr. 1322 din 2006-11-02
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

Hotararea pentru aprobarea Normelor privind intocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesionala ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor

nr. 1464 din 2006-10-18
Emitent: Guvernul Romaniei

Ordonanta de Guvern privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

nr. 1 din 2005-11-10
Emitent:

Legea privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii

nr. 418 din 2004-09-24
Emitent: Parlamentul Romaniei

Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

nr. 487 din 2004-07-11
Emitent: Parlamentul Romaniei

Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

nr. 451 din 2004-04-01
Emitent: Guvernul Romaniei

Legea privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

nr. 104 din 2003-03-27
Emitent: Parlamentul Romaniei

Legea drepturilor pacientului

nr. 46 din 2003-01-21
Emitent: Parlamentul Romaniei

Hotararea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

nr. 774 din 2000-09-19
Emitent: Guvernul Romaniei

Ordin Comun pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale

nr. 1134 din 2000-04-04
Emitent: Ministrul Justitiei si Ministrul Sanatatii

Ordonanta de Guvern privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale *) republicata
nr. 124 din 1998-08-29
Emitent: Guvernul Romaniei