Legislatie

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

Nr. 2.508/ 4493/ 2023 (dată de intrare în vigoare 31.08.2023)

Emitent: Ministerul Sănătății, Ministerului Educaţiei

Legea 95_ 2006_actualiz febr 23 (varianta consolidată 10 februarie 2023)

nr. 95 din 2006-04-14
Emitent: Parlamentul Romaniei

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia (* actualizat în baza Ordinului MS nr. 854/ 2022)

Nr. 1.761 din 3 septembrie 2021

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (activități de telemedicină)

nr. 196 din 18 noiembrie 2020

Emitent: Guvernul României

Ordonanță de urgență privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – formă consolidată octombrie 2020

Nr. 158/ 2005

Emitent: Guvernul României

Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – formă consolidată noiembrie 2020

nr. 15/ 1.311/ 2018

Emitent: Ministerul Sănătății/ Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

nr. 1092/ 1.07.2020

Emitent: Ministerul Sănătăţii

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

nr. 606/ 2018

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul – formă consolidată decembrie 2017

nr. 1162/ 30.08.2010

Emitent: Ministerul Sănătăţii

– Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

nr. 1.411/ 12.12.2016

Emitent: Ministerul Sănătății

– Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

nr. 1.410/ 12.12.2016

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin Comun pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate

Nr. 1.945/ 5194/ 2016

Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

– Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

nr. 1375/ 6.12.2016
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

nr. 961/ 19.08.2016
Emitent: Ministerul Sănătății

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

nr. 34/ 21.01.2015

Emitent: Guvernul României

– Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

Nr. 1.226 din 3.12.2013
Emitent: Ministerul Sănătății

Decizie privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

nr. 1/ 18.01.2013

Emitent: Colegiul Medicilor din România

Ordinul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi

nr. 1322/ 2012

Emitent: Ministrului Sănătăţii

Ordinul privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de boli cardiovasculare

nr. 1293/ 18.12.2012

Emitent: Ministrului Sănătăţii

Ordinul privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice

nr. 1284/ 17.12.2012

Emitent: Ministrului Sănătăţii

Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice – REPUBLICATĂ

nr. 487/2002*)

Emitent: Parlamentul României

Ordin comun pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

nr. 697/ 112/ 2011

Emitent: Ministerul Sănătăţii; Ministerul A dministraţiei şi Internelor

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate

nr. 527/ 20.05.2011

Emitent: Ministerul Sănătăţii

Ordonanţă pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

nr. 7/ 26.01.2011

Emitent: Guvernul României

Ordin privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere si a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

nr. 1159/ 30.08.2010

Emitent: Ministerul Sănătăţii

Lege privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (actualizată)

nr. 151/ 12.07.2010

Emitent: Parlamentul României

– Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. I si ale art. 9 si 10 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

nr. 546/ 26.05.2010

Emitent: Ministerul Sănătăţii

– Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

nr. 547/ 26.05.2010

Emitent: Ministerul Sănătăţii

Decizie privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

nr. 6/ 30.04.2010

Emitent: Colegiul Medicilor din România

Hotărâre pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială si personalul care desfăsoară activităţi de asistenţă medicală comunitară

Nr. 459/ 05.05.2010

Emitent: Guvernul României

= Ordin Comun nr. 430/ 470/ 11.05.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ord. MS/ CNAS nr. 60/32/2006

nr. 430/ 470/ 11.05.2010

Emitent: Ministerul Sănătăţii/ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

– Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

nr. 36/ 14.04.2010

Emitent: Guvernul României

– Ordin privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea cresterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

nr. 44/53/ 2010

Emitent: Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

– Norme Metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene si a municipiului Bucuresti

nr. – din 2009-12-02

Emitent: Ministerul Sănătăţii

– Ordonanta Guvernului privind organizarea si finantarea rezidentiatului ( actualizata nov. 2012 )

nr. 18 din 2009-08-29

Emitent: Guvernul Romaniei

– Ordinul privind aprobarea Protocolului national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor

nr. 48 din 2009-01-26
Emitent: Ministerul Sanatatii

– Decizia privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania

nr. 1 din 2009-01-23
Emitent: Colegiul Medicilor din Romania

– Ordinul privind stabilirea specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari in institutii de invatamant superior medical, medico-dentar si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent in nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

nr. 1862 din 2008-11-12
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

– Ordinul privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

nr. 1509 din 2008-09-02
Emitent: Ministrul Sanatatii Publice

– Ordinul pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile

nr. 1466 din 2008-08-20
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

– Ordonanta de Urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

nr. 68 din 2008-05-28
Emitent: Guvernul Romaniei

– Decizia privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania

nr. 5 din 2008-04-18
Emitent: Colegiul Medicilor din Romania

– Decizia privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare

nr. 4 din 2008-02-22
Emitent: Colegiul Medicilor Cluj

– Ordin Comun pentru aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea

nr. 163 din 2008-02-18
Emitent: Ministrul Sanatatii Publice si Presedinte CNAS

– Ordinul privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului

nr. 39 din 2008-01-16
Emitent: Ministrul Sanatatii Publice

– Hotararea pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

nr. 37 din 2008-01-16
Emitent: Guvernul Romaniei

– Ordinul privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare

nr. 1662 din 2007-09-27
Emitent:

– Ordinul pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara

nr. 1338 din 2007-07-31
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

– Ordinul pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

nr. 1301 din 2007-07-20
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

– Ordinul privind aprobarea Listei bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

nr. 1246 din 2007-07-12
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

– Ordinul pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectueaza analize medicale in regim ambulatoriu, precum si a conditiilor de organizare si functionare a acestora

nr. 1149 din 2007-06-29
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

– Hotararea privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

nr. 589 din 2007-06-13
Emitent: Guvernul Romaniei

– Ordinul pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 261/2007

nr. 840 din 2007-05-14
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

– Legea privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa

nr. 118 din 2007-05-02
Emitent: Parlamentul Romaniei

– Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

nr. 482 din 2007-03-14
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

– Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

nr. 261 din 2007-02-06
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

– Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

nr. 1915 din 2006-12-22
Emitent: Guvernul Romaniei

– Ordinul privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent

nr. 1322 din 2006-11-02
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice

– Hotararea pentru aprobarea Normelor privind intocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesionala ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor

nr. 1464 din 2006-10-18
Emitent: Guvernul Romaniei

– Ordinul pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate

nr. 125 din 2006-03-14
Emitent: Ministerul Sanatatii

– Ordin Comun pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

nr. 60 din 2006-01-27
Emitent: MS/CNAS

– Legea privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

nr. 339 din 2005-11-29
Emitent: Parlamentul Romaniei

– Ordonanta de Urgenta privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

nr. 158 din 2005-11-17
Emitent: Guvern

– Ordonanta de Guvern privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

nr. 1 din 2005-11-10
Emitent:

– Legea privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii

nr. 418 din 2004-09-24
Emitent: Parlamentul Romaniei

– Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

nr. 487 din 2004-07-11
Emitent: Parlamentul Romaniei

– Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

nr. 451 din 2004-04-01
Emitent: Guvernul Romaniei

– Legea privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

nr. 104 din 2003-03-27
Emitent: Parlamentul Romaniei

– Legea drepturilor pacientului

nr. 46 din 2003-01-21
Emitent: Parlamentul Romaniei

– Hotararea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

nr. 774 din 2000-09-19
Emitent: Guvernul Romaniei

– Ordin Comun pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale

nr. 1134 din 2000-04-04
Emitent: Ministrul Justitiei si Ministrul Sanatatii

– Ordonanta de Guvern privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale *) republicata
nr. 124 din 1998-08-29
Emitent: Guvernul Romaniei